Menu

List K. Wojtyły do Wilhelma Pluty.

Informations
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_4.316_248-252
Title:
List K. Wojtyły do Wilhelma Pluty.
Date:
b.d.
Size and medium:
5 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis, szkic K. Wojtyły dla W. Pluty dołączony do listu o biologicznym zagrożeniu narodu. Dokument zawiera odręczne adnotacje.
Make comments