Menu

List K. Wojtyły do prymasa Wyszyńskiego; refleksje nt. potrzeby powołania Komisji Teologicznej

Informations
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_4.221_15-16
Title:
List K. Wojtyły do prymasa Wyszyńskiego; refleksje nt. potrzeby powołania Komisji Teologicznej
Date:
1966-02-28
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis, list K. Wojtyły do S. Wyszyńskiego w sprawie możliwości powołania Komisji Teologicznej przy Episkopacie. Dokument jest odręcznie podpisany przez K. Wojtyłę i zawiera odręczne adnotacje.
General:
Geographical index:
Make comments