Menu
Informations
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_3.10_40
Title:
List K. Wojtyły do B. Dąbrowskiego.
Date:
21.11.1976
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis listu K. Wojtyły do biskupa Bronisława Dąbrowskiego jako sekretarza Episkopatu z prośbą o podpisanie zaproszeń dla "gości z Ameryki". W liście K. Wojtyła informuje o zamiarze złożenia wizyty w ambasadzie PRL w Rzymie. Dokument zawiera adnotacje i jest ręcznie podpisany przez K. Wojtyłę.
General:
Geographical index:
Make comments