Menu

List Jana Pawła II do S. Wyszyńskiego nt. książki „Wszystko postawiłem na Maryję”

Informations
Collection: Watykan cz. 4
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_17.24_395-397_v
Title:
List Jana Pawła II do S. Wyszyńskiego nt. książki „Wszystko postawiłem na Maryję”
Date:
1979
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
List Jan Pawła II do Stefana Wyszyńskiego. Przedmiotem jest zbiór tekstów prymasa pod tytułem „Wszystko postawiłem na Maryję”. Papież porównuje świadectwo mariologii prymasa z tym, które odnajdujemy w życiu św. Bernarda, Ludwika de Montfort czy św. Maksymiliana Kolbe. Maszynopis datowany na 30.X.1979 z podpisem Jana Pawła II. Na kopercie notatka prymasa „odpis otrzymało Pallotinum z Paryża”.
General:
Geographical index:
Make comments