Menu

List Jacka Opalskiego do Adama Łopatki w związku z obsługą prasową wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/40_k. 96-102
Title:
List Jacka Opalskiego do Adama Łopatki w związku z obsługą prasową wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 r.
Date:
1987-04-17
Size and medium:
7 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
List Jacka Opalskiego do Adama Łopatki, kierownika Urzędu do spraw Wyznań, z dnia 17.04.1987 r., w związku z obsługą prasową wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. W treści m.in. sugestie dotyczące przydzielania akredytacji. Załącznikiem do listu są dwie tabele z propozycją miejsc obecności dziennikarzy i projektem przepustki prasowej. Maszynopis, kopia.
Make comments