Menu

List Henryka Jabłońskiego do Jana Pawła II z marca 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_0/2.1.12.5/XIA/1250_k. 131-132
Title:
List Henryka Jabłońskiego do Jana Pawła II z marca 1979 r.
Date:
1979-03-02
Size and medium:
2 karty; papierowe dokumenty archiwalne.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
List Henryka Jabłońskiego, przewodniczącego Rady Państwa, do Jana Pawła II z marca 1979 r. wyrażający radość z powodu przyjazdu papieża do Polski w 1979 r. W treści zaproszenie do spotkania w Warszawie. Oryginał, odręczny podpis.
Geographical index:
Date:
Make comments