Menu

List dot. powołania w Trójmieście zespołu państwowo-kościelnego ds. organizacji wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/0/7.21/126/39/k. 25-28
Title:
List dot. powołania w Trójmieście zespołu państwowo-kościelnego ds. organizacji wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 r.
Date:
1987-03-30
Size and medium:
4 karty; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
List Leona Brancewicza, wicewojewody gdańskiego do Jana Dygonia, doradcy wiceprezesa Rady Ministrów Józefa Kozioła, z dnia 30.03.1987 r., dotyczący powołania w Trójmieście wspólnego zespołu państwowo-kościelnego do spraw organizacji wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. Nazwiska członków zespołów ze strony kościelnej i państwowej. Maszynopis, kopia.
Geographical index:
Date:
Make comments