Menu

List bpa Jerzego Dąbrowskiego do Aleksandra Merkera z 23.06.1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/0/7.21/126/39/k. 3-4
Title:
List bpa Jerzego Dąbrowskiego do Aleksandra Merkera z 23.06.1987 r.
Date:
1987-06-23
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
List biskupa Jerzego Dąbrowskiego do Aleksandra Merkera z Urzędu ds. Wyznań z dnia 23.06.1987 r. W treści akceptacja notatki z posiedzenia kościelno-państwowego zespołu do spraw przygotowań do wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. Na załączonej notatce odręczne poprawki. Maszynopis, odręczny podpis, oryginał.