Menu

List [B. Lewkowicza] do prymasa Stefana Wyszyńskiego, relacja z przebieg spotkania delegacji "Solidarności" u Jana Pawła II w Watykanie (13-15 I 1981 roku)

Informations
Collection: Organizacje cz. 2
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_9.54_11-13
Title:
List [B. Lewkowicza] do prymasa Stefana Wyszyńskiego, relacja z przebieg spotkania delegacji "Solidarności" u Jana Pawła II w Watykanie (13-15 I 1981 roku)
Date:
1981-01-18
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Pismo nierozpoznanego autora (podpis nieczytelny, prawdopodobnie Bogumił Lewkowicz) do prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tekście autor relacjonuje przebieg spotkania delegacji "Solidarności" u Jana Pawła II na Watykanie w dniach 13-15 I 1981 roku. Maszynopis podpisany odręcznie, nieczytelnie. Do pisma dołączona kserokopia artykułu z gazety "Corriere Della Sera" z dnia 11 I 1981 roku zatytułowany Walesa: <<Supereremo anche il Giappone>> (tłum. Wałęsa: << Będziemy jeszcze wyprzedzać Japonię >>).