Menu

List attaché PRL w Londynie do Urzędu ds. Wyznań z propozycją zakupu pojazdu dla Jana Pawła II na czas wizyty w Polsce w 1983 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/37_k. 253
Title:
List attaché PRL w Londynie do Urzędu ds. Wyznań z propozycją zakupu pojazdu dla Jana Pawła II na czas wizyty w Polsce w 1983 r.
Date:
1983-02-14
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
List attaché PRL w Londynie, W. Tomaszewskiego, do Urzędu ds. Wyznań z dnia 14.02.1983 r. z propozycją pośrednictwa w zakupie pojazdu dla Jana Pawła II na czas jego wizyty w Polsce w 1983 r. Maszynopis, oryginał, odręczny podpis. Brak załączników.
Geographical index:
Date:
Make comments