Menu

List Aleksandra Merkera z Urzędu ds. Wyznań do Wojciecha Jaruzelskiego z dn. 06.10.1989 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/55_k. 10
Title:
List Aleksandra Merkera z Urzędu ds. Wyznań do Wojciecha Jaruzelskiego z dn. 06.10.1989 r.
Date:
1989-10-06
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
List Aleksandra Merkera z Urzędu do spraw Wyznań do Wojciecha Jaruzelskiego z dnia 06.10.1989 r. w sprawie wysłania wspólnych życzeń z okazji rocznicy rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II przez premiera Tadeusza Mazowieckiego i Wojciecha Jaruzelskiego. Maszynopis, odręczny podpis A. Merkera, kopia z pieczęcią wpływu do gabinetu prezydenta PRL, oryginał.