Menu

List Aleksandra Merkera z Urzędu ds. Wyznań do ks. Alojzego Orszulika z 19.07.1983 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/37_k. 328
Title:
List Aleksandra Merkera z Urzędu ds. Wyznań do ks. Alojzego Orszulika z 19.07.1983 r.
Date:
1983-07-19
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
List Aleksandra Merkera z Urzędu ds. Wyznań do ks. Alojzego Orszulika z 19.07.1983 r. W treści o artykule w „New York Times” komentującym wizytę Jana Pawła II w Polsce w 1983 r. Maszynopis, kopia, odręczny podpis A. Merkera.