Kwestionariusz dot. pozyskania i przebiegu współpracy z SB TW ps. "Kazik" (ks. Eugeniusz Surgent)

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Po/0042/3071 t. 1/s. 5-16
Title: Kwestionariusz dot. pozyskania i przebiegu współpracy z SB TW ps. "Kazik" (ks. Eugeniusz Surgent)
Dates: 1985-11-01 - 1990-12-31
Size and medium: 12 stron; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Pile
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Kwestionariusz dot. pozyskania i przebiegu współpracy z SB TW ps. "Kazik" (ks. Eugeniusz Surgent). Kwestionariusz składa się z czterech części.
Część I (Personalia) zawiera informacje osobowe dot. ks. Eugeniusza Surgenta, m.in. przebieg pracy w parafiach oraz współpracy z SB.
Część II (Uzasadnienie pozyskania do współpracy) informuje o celu pozyskania, operacyjnych możliwości ks. Surgenta jako potencjalnego TW, motywy, jakimi ks. Surgent może się kierować zawierając współpracę (lojalność wobec władz, kłopoty finansowe) oraz planowany przebieg pozyskania. Data: 9.12.1985 r.
Część III (Rezultat pozyskania) informuje o udanej rozmowie, podczas której ks. Surgent zgodził się zostać TW. Został zarejestrowany jako TW ps. "Kazik". Data: 12.12.1985 r.
Część IV (Postanowienie o okresowym zawieszeniu, przekazaniu lub rozwiązaniu współpracy) zawiera dwa zapiski z różnych okresów. Pierwszy informuje o rocznym zawieszeniu współpracy z powodu możliwości skompromitowania TW ze względu na skandal obyczajowy na tle homoseksualnym (brak daty), drugi informuje o zakończeniu współpracy z powodu rozwiązania jednostki SB w Wałczu (brak daty).
Wydruk uzupełniany ręcznie z podpisami odręcznymi i pieczątkami.