Menu

Ks. Jan Sikorski - Jan Paweł II i rzeczywistość PRL

Informations
Archive description
Transcription
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
419/I_1_12_125
Owner signature:
W/125/08/Z/113
Title:
Ks. Jan Sikorski - Jan Paweł II i rzeczywistość PRL
Date:
2008-03-17
Size and medium:
2,46 GB; MP4
Creator's name:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Repository:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Content:
FILMED AT:
Warszawa
RECORDING DURATION:
00:29:01
JOURNALIST:
Paweł Zuchniewicz
CAMERAMAN:
Remigiusz Kaleciński
Short biographical note:
Ks. infuat Jan Sikorski (ur. 1935 r.) – doktor teologii, honorowy prałat Jego Świątobliwości.
Po śmierci ks. Popiełuszki odpowiedzialny za prowadzenie mszy św. za Ojczyznę w parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, wieloletni krajowy duszpasterz więziennictwa, wikariusz arcybiskupa warszawskiego do spraw formacji kapłanów.
W czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. był odpowiedzialny za rozdzielanie wiernym komunii św. na placu Zwycięstwa. W czasie drugiej pielgrzymki organizował spotkanie działaczy opozycji solidarnościowej z Papieżem w kościele kapucynów, przywiózł Janowi Pawłowi II do Rzymu list od internowanych.
Summary:
Wspomnienie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r.: msza święta na placu Piłsudskiego jako pierwsze wielkie zgromadzenie religijne i moment przebudzenia Polaków. Władza ludowa i społeczeństwo jako dwie przeciwstawne rzeczywistości. Stan wojenny w Polsce (1981-83). Modlitwa Papieża za „Solidarność” i internowanych oraz modlitwa internowanych za Papieża. Wizyta Jana Pawła II na grobie księdza Jerzego Popiełuszki (kapelana "Solidarności") w 1987 r. Fenomen "Solidarności" jako rzeczywistości skierowanej ku przemianom, a nie przeciwko komukolwiek.