Menu

Ks. Henryk Paprocki - prawosławny duchowny opowiada o Janie Pawle II

Informations
Archive description
Transcription
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
419/I_1_13_307
Owner signature:
W/307/09/F/287
Title:
Ks. Henryk Paprocki - prawosławny duchowny opowiada o Janie Pawle II
Date:
2009-05-12
Size and medium:
2,40 GB; MP4
Creator's name:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Repository:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Content:
FILMED AT:
Warszawa
RECORDING DURATION:
00:33:34
JOURNALIST:
Mikołaj Foks
CAMERAMAN:
Piotr Wolski
Short biographical note:
Ks. Henryk Paprocki (ur. 1946 r.) - prawosławny duchowny i teolog; wykładowca akademicki i naukowiec.
W 2017 został członkiem Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych oraz Polsko-Gruzińskiej Komisji Historyków.
Summary:
Karol Wojtyła – wspomnienia z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: wykłady, osobowość, stosunek do studentów. Wybór Polaka na papieża. Spotkania i sympozja ekumeniczne w Krakowie. Dialog z Kościołem prawosławnym i ciepły stosunek do Kościołów wschodnich. Zainteresowanie Karola Wojtyły przemyśleniami prawosławnych myślicieli i filozofów. Duże znaczenie spotkania Jana Pawła II z patriarchą Eliaszem. Zamach na Papieża i modlitwy o zdrowie Jana Pawła II w Kościele prawosławnym. Udział w pielgrzymkach papieskich do Polski wiernych Kościoła prawosławnego. Różnice pomiędzy Kościołem wschodnim a zachodnim (m.in. w rozumieniu papiestwa) i otwartość obydwu stron na dialog.