Menu

Ks. Bogdan Bartołd o św. Janie Pawle II

Informations
Archive description
Transcription
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
419/I_1_12_200
Owner signature:
W/200/08/S/177-178
Title:
Ks. Bogdan Bartołd o św. Janie Pawle II
Date:
2008-07-14
Size and medium:
1,36 GB; MP4
Creator's name:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Repository:
Centrum Myśli Jana Pawła II
Content:
FILMED AT:
Warszawa
RECORDING DURATION:
00:34:30
JOURNALIST:
Tomasz Sobiecki
CAMERAMAN:
Piotr Świtek
Short biographical note:
Ks. Bogdan Bartołd - wieloletni duszpasterz akademicki w warszawskim kościele św. Anny w Warszawie, od 2008 roku proboszcz archikatedry warszawskiej i dziekanem Dekanatu Staromiejskiego w Warszawie.
Mówi o wpływie Jana Pawła II na Polaków i na jego własne życie.
Summary:
Znaczenie I pielgrzymki do Polski w 1979 r. Niezapomniane spotkanie pod kościołem św. Anny z młodzieżą w 1979 r. Zamach na życie Jana Pawła II i modlitwy o jego uzdrowienie. Znaczenie III pielgrzymki w 1987 r. Spotkania ks. Bartołda w Rzymie z Janem Pawłem II: Pasterka z Warszawskim Chórem Międzyuczelnianym w 1993 r.; pielgrzymka z wiernymi. Tablica upamiętniająca Jana Pawła II na kościele św. Anny w Warszawie