Menu

Kopia szablonu listu do proboszczów w sprawie liczby wiernych zamierzających przyjechać do Częstochowy w czasie wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_15/137/21_k. 270
Title:
Kopia szablonu listu do proboszczów w sprawie liczby wiernych zamierzających przyjechać do Częstochowy w czasie wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.
Date:
1979-04-23
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Kopia szablonu listu bpa Miłosława Kołodziejczyka, przewodniczącego Częstochowskiego Komitetu Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II, skierowanego 23.04.1979 r. do proboszczów parafii z diecezji z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej ilości wiernych zamierzających przyjechać do Częstochowy w czasie wizyty Jana Pawła II. Maszynopis, kopia.