Menu

Kopia listu prymasa Stefana Wyszyńskiego do Henryka Jabłońskiego z dn. 20.06.1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_0/2.1.11/XI/887_k. 45
Title:
Kopia listu prymasa Stefana Wyszyńskiego do Henryka Jabłońskiego z dn. 20.06.1979 r.
Date:
1979-06-20
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Kopia listu prymasa Stefana Wyszyńskiego do Henryka Jabłońskiego z dn. 20.06.1979 r. W treści m. in. podziękowania za współpracę przy organizacji pobytu papieża w Polsce w 1979 r. oraz podziękowania za zbiór fotografii z pielgrzymki. Maszynopis, odręczny podpis prymasa.