Menu

Kopia listu prezydenta Krakowa, Jerzego Pękali do kard. Karola Wojtyły z dn. 26.04.1976 r. dot. planowanego odsłonięcia pomnika kard. Adama Sapiehy

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0713/158 t. 1/k. 259
Title:
Kopia listu prezydenta Krakowa, Jerzego Pękali do kard. Karola Wojtyły z dn. 26.04.1976 r. dot. planowanego odsłonięcia pomnika kard. Adama Sapiehy
Date:
1976-04-26
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Kopia listu prezydenta Krakowa, Jerzego Pękali do kard. Karola Wojtyły z dn. 26.04.1976 r. dot. planowanego odsłonięcia pomnika kard. Adama Sapiehy. W treści m.in. opinia prezydenta na temat uzyskania zgody od konserwatora zabytków na ingerencję w przestrzeń miasta. Maszynopis, odręczny podpis autora.