Menu

Kopia listu kard. Karola Wojtyły do Wita Drapicha z WRN w Krakowie z dn. 16.09.1974 r. dot. budowy kościoła w Szklarach

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0639/147/k. 88-92
Title:
Kopia listu kard. Karola Wojtyły do Wita Drapicha z WRN w Krakowie z dn. 16.09.1974 r. dot. budowy kościoła w Szklarach
Date:
1974-09-14
Size and medium:
5 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Kopia listu kard. Karola Wojtyły do Wita Drapicha z WRN w Krakowie z dn. 16.09.1974 r. dot. budowy kościoła w Szklarach. W treści odpowiedź na list Drapicha z dn. 7 września 1974 r. M.in. o problemach w budowaniu nowych świątyń na terenie diecezji krakowskiej, represjach władz wobec katolików, spotkaniach kard. Wojtyły z władzami administracyjnymi. Odręczne podkreślenia. Maszynopis, kopia.