Kopia listu kard. Karola Wojtyły do premiera Piotra Jaroszewicza z dn. 18.02.1974 r. dot. reaktywacji Wydziału Teologicznego UJ

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN BU 0639/147/k. 40-42
Title: Kopia listu kard. Karola Wojtyły do premiera Piotra Jaroszewicza z dn. 18.02.1974 r. dot. reaktywacji Wydziału Teologicznego UJ
Date: 1974-02-18
Size and medium: 3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Kopia listu kard. Karola Wojtyły do premiera Piotra Jaroszewicza z dn. 18.02.1974 r. dot. reaktywacji Wydziału Teologicznego UJ. Dokument przekazany przez ppłk. Władysława Żyłę z KWMO w Krakowie do Wydziału IV WSW. W treści m.in. uzasadnienie istotności reaktywacji wydziału teologicznego na UJ. Opatrzone klauzulą: tajne. Odręczne podkreślenia. Maszynopis, kopia.