Menu

Kopia komunikatu ze 168 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, 23.02.1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_0/2.1.11/XI/887_k. 6-8
Title:
Kopia komunikatu ze 168 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, 23.02.1979 r.
Date:
1979-03-23
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Kopia komunikatu ze 168 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski z dn. 23.02.1979 r. W treści m. in. O przygotowaniach do wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. oraz encyklice "Redemptor hominis". Maszynopis.
Geographical index:
Date:
Make comments