Menu

Kopia komunikatu ze 167 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski z dn. 6.02.1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_0/2.1.11/XI/887_k. 1-3
Title:
Kopia komunikatu ze 167 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski z dn. 6.02.1979 r.
Date:
1979-02-09
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Kopia komunikatu ze 167 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski z dn. 6.02.1979 r. W treści m. in. treść listu Jana Pawła II do prymasa Wyszyńskiego o pielgrzymce do Meksyku, wezwanie do modlitwy za papieża. Maszynopis.
Geographical index:
Date:
Make comments