Menu

Kopia komunikatu z posiedzenia Rady Głównej Episkopatu w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1979 r., 10.03.1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_0/2.1.11/XI/887_k. 4-5
Title:
Kopia komunikatu z posiedzenia Rady Głównej Episkopatu w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1979 r., 10.03.1979 r.
Date:
1979-03-10
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Kopia komunikatu z posiedzenia Rady Głównej Episkopatu w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. z dn. 10.03.1979 r. W treści m. in. o powołaniu Komitetu Informacyjnego i planowanej delegacji Episkopatu do Rzymu. Maszynopis.
Geographical index:
Date:
Make comments