Menu

Kopia komunikatu dla PAP z posiedzenia 166 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski z listopada 1978 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_0/2.1.13.11/XIB/177_k. 2-6
Title:
Kopia komunikatu dla PAP z posiedzenia 166 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski z listopada 1978 r.
Date:
1978-11-30
Size and medium:
5 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Kopia komunikatu z posiedzenia 166 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski z listopada 1978 r. przesłana przez ks. Jana Barteckiego do Polskiej Agencji Prasowej. W treści m. in. list przesłanego przez Jana Pawła II do episkopatu Polski oraz telegram członków episkopatu do papieża. Maszynopis, kserokopia.
Geographical index:
Date:
Make comments