Menu

Informacja Stefana Moskala dot. przebiegu peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na terenie Krakowa, z dnia 13.04.1968 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/38/k. 32-35
Title:
Informacja Stefana Moskala dot. przebiegu peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na terenie Krakowa, z dnia 13.04.1968 r.
Date:
1968-04-13
Size and medium:
4 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Informacja Stefana Moskala dot. przebiegu peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na terenie Krakowa, z dnia 13.04.1968 r. W piśmie wzmianki o uczestnictwie kard. Karola Wojtyły w uroczystościach w dniach 3-9.04.1968 r. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.19/82/38/32. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne" i odręcznym podpisem.
.