Menu

Informacja o zabezpieczeniu medycznym wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_7.21/126/37_k. 239-240
Title:
Informacja o zabezpieczeniu medycznym wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.
Date:
1983-05-27
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Informacja o zabezpieczeniu medycznym wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r. Ilość interwencji i zgonów. Notatka wstępna z informacją o przygotowaniu pełnego zestawienia po 30 czerwca. Maszynopis, oryginał, odręczny podpis Stefana Zielińskiego z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.
Geographical index:
Date:
Make comments