Menu

Informacja o działalności kleru w województwie krakowskim w latach 1956-1959.

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.13/64/80/k. 16-63
Title:
Informacja o działalności kleru w województwie krakowskim w latach 1956-1959.
Date:
1959 (?)
Size and medium:
45 kart; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Informacja o działalności kleru w województwie krakowskim w latach 1956-1959. W tekście m.in. wzmianki nt. organizacji przez bp. Karola Wojtyłę "Generalnych misji" aby "przeorać ugór krakowski" (k. 21; 35), udziale w konferencji dla adwokatów zorganizowanej w kościele dominikańskim w Krakowie (k. 38), działalności bp. Wojtyły na rzecz ewangelizacji młodzieży (k. 39; 50-51), stworzenia "pogotowia apologetycznego" (k.46; 51), oraz opinia księży nt. Wojtyły. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne".