Menu

Informacja o działalności duchowieństwa wśród młodzieży zawierająca wzmiankę na temat aktywności bp. Wojtyły

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Kr_08/250 t. 1_k. 13-19
Title:
Informacja o działalności duchowieństwa wśród młodzieży zawierająca wzmiankę na temat aktywności bp. Wojtyły
Date:
1961-02-22
Size and medium:
7 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Informacja o działalności duchowieństwa wśród młodzieży zawierająca wzmiankę na temat aktywności bp. Wojtyły oraz jego udziału w tzw. opłatku akademickim zorganizowanym przez ks.Mieczysława Malińskiego przy kościele św. Szczepana.