Menu

Informacja Leona Króla dot. przebiegu peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na terenie Krakowa, we wrześniu 1968 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/38/k. 65-67
Title:
Informacja Leona Króla dot. przebiegu peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na terenie Krakowa, we wrześniu 1968 r.
Date:
1968-09-30
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Informacja Leona Króla dot. przebiegu peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na terenie Krakowa, we wrześniu 1968 r., skierowana do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie, w dniu 30.09.1968 r. W dokumencie wzmianki o obecności kard. Karola Wojtyły podczas uroczystości. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne", odręcznymi adnotacjami i podpisem.