Menu

Informacja dotycząca pracowników wyższych uczelni Krakowa zaangażowanych w działalność "klerykalną", przesłana przez naczelnika Wydziału IV SB KW MO w Krakowie do naczelnika Wydziału III SB KW MO w Krakowie

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Kr_08/250 t. 6_k. 225-228
Title:
Informacja dotycząca pracowników wyższych uczelni Krakowa zaangażowanych w działalność "klerykalną", przesłana przez naczelnika Wydziału IV SB KW MO w Krakowie do naczelnika Wydziału III SB KW MO w Krakowie
Date:
1974-12-13
Size and medium:
4 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Informacja dotycząca pracowników wyższych uczelni Krakowa zaangażowanych w działalność "klerykalną", przesłana przez naczelnika Wydziału IV SB KW MO w Krakowie do naczelnika Wydziału III SB KW MO w Krakowie (wymieniono blisko 40 osób i ich powiązania z duchownymi, w tym osoby utrzymujące bezpośredni kontakt z kard. Wojtyłą).