Informacja dot. uprawiania nierządu przez ks. Eugeniusza Surgenta skierowana do naczelnika Wydziału IV Służby Bezpieczeństwa KWMO przez I Zastępcę Komendanta Powiatowego ds SB w Żywcu

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/07/4830/s. 5-6
Title: Informacja dot. uprawiania nierządu przez ks. Eugeniusza Surgenta skierowana do naczelnika Wydziału IV Służby Bezpieczeństwa KWMO przez I Zastępcę Komendanta Powiatowego ds SB w Żywcu
Date: 1973-10-07
Size and medium: 2 strony; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Informacja dot. uprawiania nierządu przez ks. Surgenta skierowana do Naczelnika Wydziału IV Służby Bezpieczeństwa KWMO w Krakowie przez I Zastępcę Komendanta Powiatowego ds. Służby Bezpieczeństwa kpt Bogdana Kasprzyka. Dokument zawiera opis przestępstwa dokonanego przez ks. Surgenta. Pismo informuje o fakcie przesłuchania dyrektora szkoły, do której uczęszczali poszkodowani. Dokument opatrzony klauzulą: tajne, podpisany odręcznie przez kpt. Kasprzyka. Maszynopis z dnia 10.07.1973 r. Pismo dwustronicowe.