Menu

Informacja dot. przygotowań i przebiegu procesji Bożego Ciała na terenie Krakowa w 1968 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/18/k. 70-74
Title:
Informacja dot. przygotowań i przebiegu procesji Bożego Ciała na terenie Krakowa w 1968 r.
Date:
1968-06-21
Size and medium:
5 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Informacja dot. przygotowań i przebiegu procesji Bożego Ciała na terenie Krakowa w 1968 r., opracowana przez Stefana Moskala w dniu 21.06.1968 r. Maszynopis z odręczną adnotacja i podpisem.