Menu

Informacja dot. przebiegu peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na terenie Krakowa, w październiku 1968 r., przygotowana przez Leona Króla i Stanisława Paryłę.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/38/k. 69-74
Title:
Informacja dot. przebiegu peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na terenie Krakowa, w październiku 1968 r., przygotowana przez Leona Króla i Stanisława Paryłę.
Dates:
1968-11-01
1968-11-30
Size and medium:
5 kart; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Informacja dot. przebiegu peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na terenie Krakowa, w październiku 1968 r., przygotowana przez Leona Króla i Stanisława Paryłę, w listopadzie 1968 r. W dokumencie informacje nt. obecności kard. Karola Wojtyły na uroczystościach. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.19/82/38/68. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne" i odręcznym podpisem.