Menu

Informacja dot. przebiegu peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na terenie Krakowa, w grudniu 1968 r., przygotowana przez Leona Króla, Stefana Moskala.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.19/82/38/k. 116-121
Title:
Informacja dot. przebiegu peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na terenie Krakowa, w grudniu 1968 r., przygotowana przez Leona Króla, Stefana Moskala.
Date:
1968-12-21
Size and medium:
6 kart; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Informacja dot. przebiegu peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na terenie Krakowa, w grudniu 1968 r., przygotowana przez Leona Króla i Stefana Moskala, w dniu 21.12.1968 r. W dokumencie informacje nt. udziału kard. Karola Wojtyły w uroczystościach. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/7.19/82/38/115. Maszynopis opatrzony klauzulą "Poufne" i odręcznym podpisem.