Informacja dot. ks. Eugeniusza Surgenta, 1.09.1973 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/07/4830/s. 110-111
Title: Informacja dot. ks. Eugeniusza Surgenta, 1.09.1973 r.
Date: 1973-09-01
Size and medium: 2 strony; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Informacja z dn. 1.09.1973 r. dot. okoliczności wykrycia przestępstw ks. Eugeniusza Surgenta przez SB na podstawie zeznań świadków (miał się dopuszczać czynów lubieżnych względem uczniów punktu katechetycznego w Kiczorze od czerwca 1971 r. do czerwca 1973 r.) oraz dalszego postępowania, m.in. przesłuchania, podczas którego ks. Surgent przyznał się do winy. Maszynopis z dnia 1.09.1973 r., bez podpisów, opatrzony klauzulą "Poufne".