Informacja dot.: deprawowania dziewczynek przez ks. Józefa Loranca, wikariusza par. Jeleśnia, pow. Żywiec z dnia 09.03.1970 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/07/4342/s. 13-14
Title: Informacja dot.: deprawowania dziewczynek przez ks. Józefa Loranca, wikariusza par. Jeleśnia, pow. Żywiec z dnia 09.03.1970 r.
Date: 1970-03-09
Size and medium: 2 strony; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Informacja sporządzona przez funkcjonariusza SB (podpis nieczytelny) dla IV Wydziału KWMO w Krakowie, dotycząca deprawowania dziewczynek przez ks. Józefa Loranca, wikariusza parafii Jeleśnia. Pismo informuje o przebiegu zdarzeń oraz sytuacji społecznej we wsi Mutne. Dokument zawiera informację o wszczęciu śledztwa. Maszynopis sporządzony w Krakowie w dniu 09.03.1970 r. podpisany odręcznie, opatrzony klauzulą: tajne. Na dokumencie widnieje odręczna notatka skierowana do I Sekr. Komitetu Wojewódzkiego PZPR.