Menu

Indeks studiów licencjackich Karola Wojtyły na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)

Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
ANG I_1
Title:
Indeks studiów licencjackich Karola Wojtyły na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)
Date:
1947-1948
Size and medium:
9 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)
Repository:
Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)
Content:
Indeks studiów licencjackich w zakresie teologii wydany w Rzymie w dn. 4 stycznia 1947 r. dla Karola Wojtyły przez Papieski Uniwersyt Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum). W treści indeksu m. in. fotografia Karola Wojtyły, nazwy przedmiotów na które uczęszczał jako student, oceny z poszczególnych przedmiotów oraz z egzaminu dyplomowego.
General:
Geographical index:
Date:
Make comments