I pielgrzymka do Polski - homilia wygłoszona przez Jana Pawła II na pl. Zwycięstwa w Warszawie, 2 czerwca 1979 r.

Informations
Archive description
Transcription
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: PR II/1979/1/001H
Title: I pielgrzymka do Polski - homilia wygłoszona przez Jana Pawła II na pl. Zwycięstwa w Warszawie, 2 czerwca 1979 r.
Date: 1979-06-02
Size and medium: 34 MB; MP3
Creator's name: Polskie Radio S.A.
Repository: Polskie Radio S.A.
Content:
Homilia wygłoszona przez Jana Pawła II na pl. Zwycięstwa w Warszawie podczas I pielgrzymki do Polski, 2 czerwca 1979 r.
FILMED AT:
pl. Zwycięstwa (obecnie pl. Piłsudskiego) w Warszawie
RECORDING DURATION:
00:36:59
AUTHOR:
bd.
PERFORMERS:
Jan Paweł II
Thematic scope:
Homilia wygłoszona przez Jana Pawła II na pl. Zwycięstwa w Warszawie podczas I pielgrzymki do Polski, 2 czerwca 1979 r., przerywana oklaskami i pieśniami religijnymi. Dotyczy znaczenia chrześcijaństwa w dziejach Polski.