Menu

Homilia z nieszporów na zakończenie 2004 r.

Informations
Collection: 2004
Available languages: PL
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_5_2004_1249
Title:
Homilia z nieszporów na zakończenie 2004 r.
Date:
2004-12-31
Place:
Watykan
Category:
Homilie
Subtitle:
Dziękujemy Bogu za dary minionego roku
Persons index:
Geographical index:
Date:
Make comments
Content of the document

1. Kolejny rok dobiega końca. Świadomi przemijania czasu, zgromadziliśmy się dziś wieczór, by dziękować Bogu za wszystkie dary, których nam udzielił w całym 2004 r.

Zgodnie z tradycją wyraziliśmy nasze uczucia śpiewając Te Deum.

2. Te Deum laudamus! Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że gdy nadeszła pełnia czasu, zesłałeś swego Syna (por. Ga 4, 4), nie po to, by potępił świat, lecz by go zbawił swą wielką miłością (por. J 3, 17).

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, nasz Odkupicielu, za to, że od Maryi, Matki zawsze Dziewicy, zechciałeś przyjąć ludzką naturę. W tym Roku Eucharystii chcemy Ci jeszcze goręcej podziękować za dar Twego Ciała i Twej Krwi w Sakramencie Ołtarza.

Wysławiamy Cię i dziękujemy Ci, Duchu Święty Pocieszycielu, za to, że uświadamiasz nam, że jesteśmy przybranymi synami (por. Rz 8, 15), i uczysz nas zwracać się do Boga: Ojcze, «Abba» (por. J 4, 23-24; Ga 4, 6).

3. Drodzy bracia i siostry ze wspólnoty diecezjalnej Rzymu! Witam was serdecznie na tym naszym spotkaniu na zakończenie roku. W sposób szczególny pozdrawiam kardynała wikariusza i biskupów pomocniczych, kapłanów, osoby konsekrowane i wszystkich członków chrześcijańskiego ludu. Z szacunkiem pozdrawiam przewodniczącego zarządu regionu, burmistrza Rzymu, przewodniczącego zarządu prowincji i innych przedstawicieli władz politycznych.

Drodzy bracia i siostry, razem dziękujmy Bogu za Jego dobroć i miłosierdzie, które przejawiały się w życiu naszego miasta w tych ostatnich miesiącach. Niech doprowadzi On do pomyślnej realizacji wszelkich planów apostolskich i przedsięwzięć mających na celu dobro.

4. «Salvum fac populum tuum, Domine — Zbaw Twój lud, Panie». O to Cię prosimy tego wieczoru za wstawiennictwem Maryi, odprawiając pierwsze Nieszpory święta Jej Boskiego Macierzyństwa.

Święta Matko Odkupiciela, bądź z nami, gdy rozpoczynamy ten nowy rok. Wyproś dla Rzymu i całego świata dar pokoju. Matko Boża, módl się za nami!