Menu

Homilia z mszy w Niedzielę Palmową w 2004 r.

Informations
Collection: 2004
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_4_2004_792
Title:
Homilia z mszy w Niedzielę Palmową w 2004 r.
Date:
2004-04-04
Place:
Rzym
Category:
XIX ŚDM 2004
Context:
XIX Światowe Dni Młodzieży (w diecezjach)
Content of the document

1. "Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie" (Łk 19,38)Tymi słowami mieszkańcy Jerozolimy przyjęli Jezusa przy Jego wejściu do Miasta Świętego, obwołując Go królem Izraela. Kilka dni później, jednak, ta sama rzesza odrzuci Go wołając z wrogością: "Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj" (Łk 23,21) Liturgia Niedzieli Palmowej pozwala nam przeżyć te dwa momenty ostatniego tygodnia ziemskiego życia Chrystusa. Zanurza nas w ten tłum tak zmienny, że w przeciągu kilku dni przechodzi od radosnego entuzjazmu do zabójczego odrzucenia.

2. W klimacie radości, przenikniętym jednak pewnym smutkiem, który charakteryzuje Niedzielę Palmową celebrujemy XIX Światowy Dzień Młodzieży. W tym roku pod hasłem "Chcemy ujrzeć Jezusa" (J 12,21), prośba, z którą zwrócili się do Apostołów "niektórzy Grecy" (J 12,20) przybyli do Jerozolimy na Święto Paschy.

Wobec tłumów, które przybyły, aby Go słuchać Pan powiedział: "A ja gdy będę wywyższony nad ziemię pociągnę wszystkich do siebie" (J 12,32). Oto więc Jego odpowiedź: wszyscy, którzy szukają Syna człowieczego, ujrzą Go podczas Świąt Paschalnych jako prawdziwego Baranka ofiarowanego za zbawienie świata. Na Krzyżu Jezus umiera za każdego i każdą z nas. Krzyż jest dlatego największym i najbardziej wymownym znakiem jego miłości miłosiernej, jedynym znakiem zbawienia dla każdego pokolenia i całej ludzkości.

3. Już dwadzieścia lat temu, na zakończenie Roku Świętego Odkupienia, przekazałem młodym wielki Krzyż tego Jubileuszu. Przy tej okazji wezwałem ich, aby byli wiernymi uczniami Chrystusa, ukrzyżowanego Króla, który "staje wśród nas jako Ten, który przynosi człowiekowi wolność opartą na prawdzie, który człowieka wyzwala od tego, co tę wolność ogranicza, pomniejsza, łamie u samego niejako korzenia, w duszy człowieka, w jego sercu, w jego sumieniu". (RH 12).
Od tego momentu Krzyż przemierza liczne kraje jako przygotowanie do przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży. Podczas swoich pielgrzymek przemierzył kontynenty: jak światło [ znicz, pochodnia] przechodził z rąk do rak, był przenoszony z kraju do kraju, stał się jaśniejącym znakiem ufności, która ożywia młode pokolenia trzeciego tysiąclecia.

4. Drodzy młodzi! Celebrując dwudziestą rocznicę początku tej nadzwyczajnej przygody duchowej, pozwólcie, że powtórzę tamto zawierzenie: "Powierzam wam Krzyż Chrystusa! Nieście go po całej ziemi jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym". (Insegnamenti VII, 1 (1984), 1105).
Z pewnością orędzie, które przekazuje Krzyż nie jest łatwe do zrozumienia w dzisiejszej epoce, w której dobrobyt materialny i wygoda są proponowane i poszukiwane jako wartości naczelne. Ale Wy drodzy młodzi nie lękajcie się głosić Ewangelii Krzyża w każdej sytuacji. Nie lękajcie się iść pod prąd!