Menu

Homilia z mszy w Niedzielę Palmową w 2003 r.

Informations
Collection: 2003
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_4_2003_789
Title:
Homilia z mszy w Niedzielę Palmową w 2003 r.
Date:
2003-04-10
Place:
Rzym
Category:
XVIII ŚDM 2003
Context:
XVIII Światowe Dni Młodzieży
Content of the document

1. "Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie" (Mk 11,9).

Liturgia Niedzieli Palmowej jest niejako uroczystym wejściem w Wielki Tydzień. Łączy dwa przeciwstawne sobie momenty: powitanie Jezusa w Jerozolimie i dramat Męki, radosne "Hosanna" i wielokrotnie powtarzany okrzyk: "Ukrzyżuj Go!", triumfalny wjazd i pozorną porażkę w wyniku śmierci na Krzyżu. Zapowiada tym samym "godzinę", w której Mesjasz będzie musiał wiele wycierpieć, zostanie zabity i zmartwychwstanie dnia trzeciego (por. Mt 16,21) oraz przygotowuje nas do pełnego przeżywania tajemnicy wielkanocnej.

2. "Wołaj radośnie, córko Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie" (Za 9,9).

Witając Jezusa raduje się Miasto, w którym trwa pamięć o Dawidzie, Miasto proroków, z których wielu zostało zamęczonych za wiarę, Miasto pokoju, które w ciągu wieków zaznało przemocy, wojny, deportacji.

W jakimś sensie Jerozolimę można uznać za Miasto - symbol ludzkości, zwłaszcza na dramatycznym początku trzeciego tysiąclecia, który przeżywamy. Dlatego obrzędy Niedzieli Palmowej nabierają szczególnej wymowy. Krzepiąco brzmią słowa proroka Zachariasza: "Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, Sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku (...) łuk wojenny strzaska w kawałki, pokój ludom obwieści" (9,9-10). Dzisiaj radujemy się, ponieważ wjeżdża do Jerozolimy Jezus, Król pokoju.

3. Wówczas, wzdłuż drogi na Górę Oliwną, wybiegły na spotkanie Chrystusa dzieci i młodzież jerozolimska, wiwatując i machając radośnie gałązkami oliwnymi. Dzisiaj witają Go młodzi ludzie całego świata, którzy w swoich wspólnotach diecezjalnych obchodzą XVIII Światowy Dzień Młodzieży.
Witam was bardzo serdecznie, drodzy młodzi rzymianie, a także was, którzy przybyliście w pielgrzymce z różnych krajów. Pozdrawiam licznych duszpasterzy młodego pokolenia, uczestniczących w kongresie na temat Światowych Dni Młodzieży, zorganizowanym przez Papieską Radę ds. Świeckich. Jakże nie wyrazić braterskiej solidarności z waszymi rówieśnikami, doświadczonymi przez wojnę i przemoc w Iraku, w Ziemi Świętej i w różnych innych regionach świata?
Z wiarą i entuzjazmem witamy dzisiaj Chrystusa, który jest naszym "królem": królem prawdy, wolności, sprawiedliwości i miłości. Są to cztery "filary", na których można zbudować dom prawdziwego pokoju, jak 40 lat temu pisał w encyklice "Pacem in terris" Błogosławiony Papież Jan XXIII. Przekazuję symbolicznie wam, młodzieży całego świata, ten historyczny dokument, tak bardzo aktualny: czytajcie go, rozważajcie, starajcie się przemienić go w czyn. Będziecie wówczas "błogosławieni", ponieważ będziecie prawdziwymi dziećmi Boga pokoju (por. Mt 5,9).

4. Pokój jest darem Chrystusa, wyjednanym dla nas przez ofiarę Krzyża. Aby skutecznie go osiągnąć, trzeba wejść wraz z Boskim Nauczycielem aż na Kalwarię. Któż zaś mógłby nas prowadzić tam lepiej niż Maryja, która właśnie pod Krzyżem została nam dana za Matkę w osobie wiernego apostoła świętego Jana? Aby pomóc młodym odkryć tę cudowną rzeczywistość duchową, jako temat orędzia na tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży wybrałem słowa umierającego Chrystusa: "Oto Matka twoja!" (J 19,27). Przyjmując ten testament miłości Jan otworzył przed Maryją swój dom (por. J 19,27), przyjął Ją zatem do swego życia, dzieląc z Nią całkowicie nową bliskość duchową. Głęboka więź z Matką Pana doprowadzi "umiłowanego ucznia" do tej Miłości, którą zaczerpnął z Serca Chrystusa przez niepokalane Serce Maryi.

5. "Oto matka twoja!" Jezus kieruje te słowa do każdego z was, drodzy przyjaciele. Was również prosi, byście wzięli Maryję jako matkę "do waszego domu", przyjęli Ją "do swych dóbr", aby "Ona, pełniąc swą matczyną posługę, uczyła was i formowała, aż Chrystus ukształtuje się w was w całej pełni" (Orędzie, 3). Niech Maryja sprawi, abyście odpowiedzieli wielkodusznie na wezwanie Pana oraz z radością i wiernością wytrwali w chrześcijańskim posłannictwie!
Iluż to młodych ludzi w ciągu wieków posłuchało tego wezwania i iluż czyni to nadal także w naszych czasach. Młodzi trzeciego tysiąclecia, nie lękajcie się ofiarować swego życia jako całkowitej odpowiedzi Chrystusowi! To On i tylko On zmienia życie i dzieje świata.

6. "Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym" (Mk 15,39). Wysłuchaliśmy jednoznacznego wyznania wiary, które wypowiedział setnik, "widząc, że w ten sposób oddał ducha" (tamże). Z tego, co widział, rodzi się zaskakujące świadectwo rzymskiego żołnierza, pierwszego, który stwierdził, że ten ukrzyżowany "był Synem Bożym".
Panie Jezu, my także "widzieliśmy", jak cierpiałeś i umarłeś za nas. Wierny aż do końca wyrwałeś nas śmierci przez Twoją śmierć. Krzyżem swoim nas odkupiłeś.
Milczącym świadkiem tych chwil o decydującym znaczeniu dla historii zbawienia jesteś Ty, Maryjo, Matko Bolesna.
Daj nam swoje oczy, byśmy rozpoznali w wykrzywionym bólem obliczu Ukrzyżowanego obraz chwalebnego Zmartwychwstałego.
Pomóż nam objąć Go i zaufać Mu, abyśmy byli godni Jego obietnic.
Pomóż nam dochować Mu wierności dzisiaj i przez całe nasze życie. Amen!