Menu

Homilia z mszy dla środowisk akademickich Rzymu w 2003 r.

Informations
Collection: 2003
Available languages: PL
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
N_5_2003_1301
Title:
Homilia z mszy dla środowisk akademickich Rzymu w 2003 r.
Date:
2003-12-11
Place:
Watykan
Category:
Homilie
Subtitle:
Nieustannie poszukujcie Boga
Persons index:
Geographical index:
Date:
Make comments
Content of the document

1. «Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą» (Iz 41, 13). Obietnica Boga, przekazana przez proroka, spełniła się w narodzeniu Jezusa w Betlejem. W Nim Bóg stał się jednym z nas! Oto dlaczego nie powinniśmy się lękać. Czas Adwentu, który teraz przeżywamy, jest wezwaniem do nadziei.

Drodzy bracia i siostry, dzisiejsze spotkanie odbywa się w tym klimacie pełnego ufności oczekiwania na przyjście Chrystusa. Serdecznie was wszystkich witam. Witam przede wszystkim szanownych rektorów, wykładowców i studentów rzymskich uniwersytetów. Szczególne pozdrowienie kieruję do ministra szkolnictwa, uniwersytetów i badań naukowych pani Letizii Moratti. Pozdrawiam kapelanów uniwersyteckich oraz krajowe delegacje duszpasterstwa akademickiego.

Dziękuję przewodniczącemu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Włoskich oraz przedstawicielce studentów za serdeczne słowa wypowiedziane w imieniu wszystkich obecnych.

2. «Zamienię (...) wyschniętą ziemię w wodotryski» (Iz 41, 18). Oto wielka obietnica złożona przez Boga nędzarzom i biedakom, którzy — jak mówi prorok — «szukają wody», ponieważ «ich język wysechł już z pragnienia» (Iz 41, 17). Ich pragnienie przywodzi na myśl palącą potrzebę prawdy, sprawiedliwości i pokoju, kryjącą się w sercu każdego człowieka.

Najgłębsze pragnienia człowieka znajdują w istocie pełną odpowiedź jedynie w Bogu. Dlatego zachęcam was, moi drodzy, aby waszemu kształceniu się towarzyszyło nieustanne poszukiwanie Boga. Niech was nie powstrzymują zwątpienia i trudności. Bóg, jak zapewnia prorok, «ujmuje waszą prawicę» (por. Iz 41, 13), jest przy was. Jego umacniająca obecność pozwala wam lepiej uświadomić sobie, na czym polega misja, którą macie spełnić w środowisku uniwersyteckim.

3. Niemało spośród was uczestniczyło w tych dniach w kongresie poświęconym procesowi integracji europejskiej. Wy również, należąc do świata uniwersyteckiego, powinniście wnieść swój wkład w ten proces. Niewątpliwie wielkie znaczenie dla jedności Europy mają struktury społeczne, polityczne i ekonomiczne, nie można jednak w żadnym wypadku zaniedbać aspektów humanistycznych i duchowych. Jest rzeczą niezbędną, by współczesna Europa zachowała swe dziedzictwo wartości i uznała, że siłą zdolną krzewić je, godzić między sobą i utrwalać było przede wszystkim chrześcijaństwo.

4. Boże Narodzenie jest szczególną okazją, by zwrócić uwagę na jedną z najcenniejszych wartości chrześcijańskich. Dzięki narodzinom Jezusa w prostocie i ubóstwie w Betlejem Bóg przywrócił godność życiu każdego człowieka; dał wszystkim możliwość uczestniczenia w Jego Bożym życiu. Oby zawsze znalazły się serca gotowe przyjąć ten nieskończony dar!

Matczynemu wstawiennictwu Maryi zawierzam to moje pragnienie i życzenie. Niech Ona otacza opieką każdego z was, wasze rodziny i wspólnoty akademickie, do których należycie. Życzę dobrego przeżycia Adwentu i radosnych świąt Bożego Narodzenia!