Menu

Fragmenty listu Józefy Niedenthal opisujący pobyt Jana Pawła II w Brazylii w 1980 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
EN
Identification:
Reference code:
AAN 2/2672/0/2/18/k. 1
Title:
Fragmenty listu Józefy Niedenthal opisujący pobyt Jana Pawła II w Brazylii w 1980 r.
Date:
1980-07-11
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Fragmenty listu Józefy Niedenthal (polskiej nauczycielki pracującej w Brazylii) opisujący pobyt Jana Pawła II w Brazylii w 1980 r. W treści m. in. o emocjach wiernych słuchających przemówień papieża, przesłaniu płynącym z kazań oraz relacjach telewizyjnych z tego wydarzenia. Maszynopis, zaznaczone fragmenty wycięte z listu. Nadane w Porto Alegre, 11 lipca 1980 r. Brak podpisu.
Persons index:
Geographical index:
Date:
Make comments