Menu

Fragmenty listów do KC PZPR dot. pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_0/2.1.12.4/XIA/772_k. 1-18
Title:
Fragmenty listów do KC PZPR dot. pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r.
Date:
1979-07-01
Size and medium:
18 kart; papierowe dokumenty archiwalne.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Wybór fragmentów z 20 listów, które wpłynęły do KC PZPR po wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. Maszynopis. Nazwiska i miejscowości zamieszkania nadawców. W tresci m. in. opinie na temat przebiegu wizyty, podziękowania za sprawną organizację.
Make comments