Menu

Formularz rejestracyjny Karola Wojtyły na Wydział Teologii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)

Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
ANG I_4
Title:
Formularz rejestracyjny Karola Wojtyły na Wydział Teologii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)
Date:
1946-11-26
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)
Repository:
Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)
Content:
Drukowany formularz rejestracyjny Karola Wojtyły na Wydział Teologii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum). Wypełniony odręcznie przez Karola Wojtyłę. W treści m. in. dane osobiste (miejsce urodzenia, imiona rodziców). Podpisany odręcznie przez Karola Wojtyłę.
General:
Persons index:
Geographical index:
Date:
Make comments