Menu

Egzemplarz "Biuletynu Prasowego", nr 6, 133 Kongregacji Generalnej, 22.09.1965 r.

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.27/76/5/k. 37-45
Title:
Egzemplarz "Biuletynu Prasowego", nr 6, 133 Kongregacji Generalnej, 22.09.1965 r.
Date:
1965-09-22
Size and medium:
9 kart; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Egzemplarz "Biuletynu Prasowego", nr 6, 133 Kongregacji Generalnej, 22.09.1965 r. W biuletynie wypowiedzi abp. Karola Wojtyły nt. schematu o wolności religijnej. Maszynopis.
Geographical index:
Date:
Make comments