Menu

Duplikat dyplomu Karola Wojtyły potwierdzającego ukończenie Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)

Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
ANG I_6
Title:
Duplikat dyplomu Karola Wojtyły potwierdzającego ukończenie Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)
Date:
1994-11-24
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)
Repository:
Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum)
Content:
Duplikat dyplomu Karola Wojtyły potwierdzającego ukończenie Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum). Odręcznie dopisana data egzaminu (19 czerwca1948), podpisy odręczne kanclerza (?), rektora (?) i NN.
General:
Persons index:
Geographical index:
Date:
Make comments