Menu

Druk ulotny „Jesteśmy”, pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, Warszawa 14 czerwca 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1940/0_3.16/154_k. 1
Title:
Druk ulotny „Jesteśmy”, pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, Warszawa 14 czerwca 1987 r.
Date:
1987-06-14
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Druk ulotny z pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1987 r. Drzeworyt z podobizną papieża. Na rewersie odezwa „Solidarności” do osób przybyłych na spotkanie z papieżem na pl. Defilad w Warszawie.