Menu

Dokumenty dotyczące sprawy sierżanta Mieczysława Mioduszewskiego, usuniętego z Wojskowej Akademii Technicznej w 1978 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587_15/137/51_k. 7-11
Title:
Dokumenty dotyczące sprawy sierżanta Mieczysława Mioduszewskiego, usuniętego z Wojskowej Akademii Technicznej w 1978 r.
Dates:
1979-09-01
1979-09-30
Size and medium:
5 kart; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Dokumenty dotyczące sprawy sierżanta Mieczysława Mioduszewskiego, usuniętego z Wojskowej Akademii Technicznej w 1978 r. Kopie dwóch listów odwołujących się od decyzji władz uczelni, skierowanych do Szefa Głównego Zarządu Politycznego WP. Powodem usunięcia miała być radość okazana przez żołnierza na wieść o wyborze Karola Wojtyły na papieża. Maszynopis, kopie.
Geographical index:
Date:
Make comments